Alumni Association

Home » Uncategorized » Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” (στο εξής “Σύλλογος”) που εδρεύει στην Αθήνα, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα Μέλη του Συλλόγου και τους Αποφοίτους του ΠΜΣ “Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στις 12 του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο “Φαίδων Φέσσας” στον πρώτο όροφο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “ΛΑΪΚΟ”, που ευρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή Γουδή, επί της οδού Αγίου Θωμά, αριθμός 17, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Τυχόν Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Τυχόν Τοποθετήσεις & Προτάσεις Μελών του Συλλόγου

3. Απολογισμός Διοικητικών Πεπραγμένων Χρήσης 2017 & Έγκριση Διοικητικών Πεπραγμένων Χρήσης 2017

4. Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός Χρήσης 2017 & Έγκριση Οι-κονομικού Απολογισμού & Ισολογισμού Χρήσης 2017

5. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη Χρήση 2017 & Ψηφοφορία για την Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε Ευθύνη

6. Προϋπολογισμός Χρήσης 2018 & Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2018

7. Παρουσίαση Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελε-γκτικής Επιτροπής

8. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών

9. Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό του Συλλόγου προβλεπόμενη απαρτία, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την 19η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια ως άνω θέματα επί της ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ιδιαίτερη προς τούτο πρόσκληση και θα συνεδριάσει νομίμως με την παρουσία δώδεκα (12) μελών του Συλλόγου.

Χρονοδιάγραμμα Αρχαιρεσιών:

Η διαδικασία των αρχαιρεσιών θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 19:30 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους όλα τα μέλη του Συλλόγου που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:

Δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσα Μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους, μπορούν να καταβάλουν τη συνδρομή εκάστου έτους ποσού Ευρώ δέκα πέντε (15,00) και κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πάντως προ της έναρξης των εργασιών της και συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 17:00 και 17:30.

Καταβολή συνδρομών μπορεί να γίνεται και στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Τράπεζα ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία IBAN: GR36 0140 1560 1560 0200 2011 818. Όσα Μέλη προτίθενται να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και προβαίνουν σε καταβολή της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Τράπεζα, οφείλουν να ενημερώνουν το Σύλλογο για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού κοινοποιώντας στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου το σχετικό παραστατικό κατάθεσης μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου: crisis.med.alumni@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ. το αργότερο. Για την αυτοπρόσωπη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση τα Μέλη απαιτείται να προσκομίζουν και να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφο του ανωτέρω παραστατικού.

Όσοι εκ των Αποφοίτων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και δεν έχουν εγγραφεί ως Μέλη του Συλλόγου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης

αυτής, μπορούν να εγγράφονται και κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πάντως προ της έναρξης των εργασιών της και συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 17:00 και 17:30.

Η εγγραφή απαιτεί την υποβολή σχετικής Αίτησης Εγγραφής και Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και υποβολή απλών αντιγράφων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας”. Οι Απόφοιτοι που εγγράφονται καταβάλουν Ευρώ είκοσι (20,00) ως δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου και Ευρώ δέκα πέντε (15,00) ως ετήσια συνδρομή για το έτος 2018.

Καταβολή συνδρομών και δικαιωμάτων εγγραφής μπορεί να γίνεται και στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Τράπεζα ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία IBAN: GR36 0140 1560 1560 0200 2011 818. Όσοι Απόφοιτοι προτίθενται να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και προβαίνουν σε καταβολή της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος στην Τράπεζα οφείλουν να ενημερώνουν το Σύλλογο για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού κοινοποιώντας στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου το σχετικό παραστατικό κατάθεσης μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου: crisis.med.alumni@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ. το αργότερο. Για την αυτοπρόσωπη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι Απόφοιτοι απαιτείται να προσκομίζουν και να υποβάλουν στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφο του ανωτέρω παραστατικού.

Τα επίτιμα Μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν τις απόψεις τους χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα Εκπροσώπησης:

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, κάθε Μέλος παρίσταται αυτο-προσώπως στη Γενική Συνέλευση. Όμως, οποιοδήποτε Μέλος του Συλλόγου μπορεί να εκπροσωπεί δύο (2) έτερα Μέλη, μη συμπεριλαμβανομένου του ιδίου, και να ψηφίζει διαφορετικά για το κάθε εκπροσωπούμενο Μέλος. Κατά την προσέλευσή του στη Συνέλευση, ο εκπρόσωπος προσκομίζει στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου το σχετικό για την εκπροσώ-πηση νομιμοποιητικό έγγραφο. Για την εκπροσώπηση αρκεί μια επιστολή

του εκπροσωπούμενου προς τη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρει το όνομα του εκπροσώπου, την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, φέρει την υπογραφή του εκπροσωπούμενου και, σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, περιέχει την ψήφο ή τις ψήφους του εκπροσωπούμενου επί του θέματος ή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που τίθενται σε μυστική ψηφοφορία. Η επιστολή εκπροσώπησης μπορεί να κοινοποιείται στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με τα προαναφερθέντα στοιχεία και μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου: crisis.med.alumni@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 το αργότερο.

Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε εκπροσωπούμενο Μέλος στη Γενική Συ-έλευση, οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις ταμειακές υποχρεώσεις του έναντι του Συλλόγου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Δικαίωμα Εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο & την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ε-ξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα τακτικά Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου, τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού του Συλλόγου που αφορούν τα κωλύματα των Μελών και τα οποία έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε περίπτωση πολίτη τρί-της χώρας, διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους εγγράφως μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου: crisis.med.alumni@gmail.com μέχρι το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018 το αργότερο δηλώνοντας σαφώς το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα και τα πλήρη ατομικά στοιχεία τους. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνυποβάλλουν επιγραμματικό βιογραφικό σημείωμα εξήντα (60) λέξεων κατά το μέγιστο στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση οι υποψήφιοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού του Συλλόγου που αφορούν τα κωλύματα των Μελών, καθώς και ότι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε διαφορετική περίπτωση, ότι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Τα επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα του Συλλόγου.

Καταστατικό του Συλλόγου:

Προς ενημέρωση των Μελών και των Αποφοίτων αναφέρεται ότι μέσω του ιστότοπου του Συλλόγου: https://crisismed.wordpress.com μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Καταστατικό του Συλλόγου, όπως και στη Σύνοψη αυτού.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2018,

Ασπασία Α. Μιχαλάκη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Α. Βαρβαγιάννη, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

February 2018
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other follower

No upcoming events

%d bloggers like this: